Digitalisera är att flytta. Ta varumärke, affärer och verksamhet till nya destinationer.

Portabla Media är en digitalbyrå för digitalisering av varumärke, affärer och verksamhet. Grundad i Stockholm 1992.


Höjdpunkter från bloggen


Översta fotot: The Modern Social Way av Guian Bolisay (CC BY-SA 2.0)

Uppåt