Falska virusvarningar kan radera hela ditt tålamod

Finns det något som är vanligare än virus? Det skulle då vara e-breven som varnar för virus… till ingen nytta. Spam och virus är irriterande. Ännu mer irriterande är hur de sprids, där den som skickar spam och virus hackar sig in på en server och skickar ut skräpet med avsändarens och mottagarens adresser blandadeLäs merFalska virusvarningar kan radera hela ditt tålamod

Vem klickar på »klicka här«?

Det går inte att mäta en webbannons framgång i antalet klick eller beställda varor. På senaste tiden har tilltron till annonsering på webben gått ned igen, utan att det märks på mängden annonser. Det är just tilltron som rasar, inte själva annonseringen. Det är som att man inte vågar chansa (»vi tror inte på webbannonser,Läs merVem klickar på »klicka här«?

Att ange tid på webbplatser

Det är enkelt att ange datum och klockslag på en webbsida. Ibland är det bra, ibland störande. Det är vanligt att ange datum, ibland också klockslag, på webbsidor. I de flesta fall därför att det är enkelt att göra det och ganska kul att lägga till en liten funktion på sina sidor. Men när ärLäs merAtt ange tid på webbplatser

Uppåt