Hur hanterar Portabla Media cookies, personuppgifter och din integritet på webbplatsen portablamedia.se?

Detta är Portabla Medias integritetspolicy för webbplatsen portablamedia.se.

Vilka cookies använder vi?

Cookies, eller kakor, är en teknik för att hålla reda på vad en användare läser och klickar på under ett besök på en webbplats. Det handlar inte om att spåra vad just du gör, utan att anpassa innehållet och – framförallt – att lära oss vilket innehåll som intresserar dig och andra besökare.

Inga uppgifter som kan knytas till dig som person samlas in eller sparas när du använder portablamedia.se.

Vi använder cookies för dessa tjänster:

  • Google Analytics; för att analysera användarnas intresse
  • Google Captcha; för att minska inflödet av skräppost genom formulär

Ditt medgivande

För att aktivera cookies på webbplatsen behöver du ge ditt medgivande. Vi samlar in medgivande genom den banner som exponeras i början av ditt besök. Om du klickar ’Ok’ på knappen, så sparas kakor i din webbläsare under en begränsad tid (som högst 30 dagar). Då sparas också uppgiften att du godkänt cookies.

Om du avvisar cookies, så sparas helt enkelt inga cookies. Du kan ändå ta del av innehållet på webbplatsen.

Personuppgifter när du kontaktar oss

När du kontaktar oss – genom webbplatsen eller på annat sätt – så sparar vi de kontaktuppgifter som du delar med oss i det tillfället (alltså ditt namn, e-postadress, telefonnummer och vad som är aktuellt i det enskilda fallet). Vi hanterar personuppgifter enbart för att kunna ta hand om det ärende som du kontaktar oss i.

Vi gallrar personuppgifter som inte är aktuella. Vi delar aldrig person- eller kontaktuppgifter med andra.

Frågor?

Har du frågor som rör Portabla Medias integritetspolicy och hur vi använder cookies på våra webbplatser, så är du välkommen att kontakta oss.

Uppåt