Vänta inte på att den där perfekta webbplatsen ska bli klar. Utveckla det du har istället och gör det i små steg. Du kan börja på en bättre webb redan nu.

Du arbetar med webben. Det är mycket som ska publiceras. Många kanaler att fylla på med innehåll. Och förväntningar från alla håll. Går det bra?

Alla företag, myndigheter och organisationer har sina egna förutsättningar. Det finns inga universella lösningar som passar för alla i alla situationer. Men det finns ett mönster som går igen i alla webbprojekt som lyckas – det finns en strategisk tanke bakom. Insatserna är kopplade till de mål som finns. Man mäter hur det går och ändrar när det behövs.

Våga ta hjälp utifrån. Portabla Media arbetar med i stort sett alla delar som hör till webbplatser, appar och sociala medier. Och vår kanske mest värdefulla tjänst är helt enkelt att ge råd. Med mer än 20 års erfarenhet av stora och små projekt i snart sagt alla branscher törs vi lova en sak: Du kan dra nytta av det vi varit med om.

Kontakta oss, så kan vi diskutera hur vi kan arbeta tillsammans.

Foto: Lightsurgery, Flickr.

Uppåt