Portabla Media är en digitalbyrå i Stockholm som drivs av Magnus Nilsson. Företaget startade 1992.

Vad är vårt erbjudande? Kärnan i Portabla Media handlar om att arbeta strategiskt med digitalisering.

Portabla Media bildades i Stockholm 1992. Över tid har fokus ställts om från väldigt tydlig inriktning på praktisk webbutveckling och kommunikation, ”att göra hemsidor”, till att handla om hur ditt varumärke, din affär och din verksamhet ska

  • fungera
  • upplevas och
  • tjäna sitt syfte

i ett digitalt format. ”På nätet”. Eller snarast ”i fickan”.

Portabla Media arbetar med strategi och praktik i det som handlar om att ”finnas på internet”. När det gäller teknisk utveckling, integration mellan olika system och användarupplevelse. Portabla Media växer i etablerade samarbeten baserat på projektens omfattning och komplexitet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med riktigt stora projekt i väldigt skiftande branscher.

Jag som driver Portabla Media heter Magnus Nilsson. Jag är inte expert på ditt varumärke, din affär eller din verksamhet. Men efter 25 år i branschen törs jag hävda att jag är expert på hur man genomför digitalisering av varumärken, affärer och verksamheter. När det gäller digitalisering handlar väldigt mycket om att prova sig fram och testa genomarbetade hypoteser. Självklart med beprövade metoder i verktygslådan

Portabla Media finns i Stockholm. Vi har erfarenhet av utvecklingsprojekt för kunder i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Vad behöver du hjälp med? Berätta, så kanske vi kan fixa det tillsammans.

Uppåt