Portabla Media är en strategisk digitalbyrå i Stockholm som arbetar med digitalisering av varumärke, affärer och verksamhet. Företaget startade 1992.

Vad är vårt erbjudande? Kärnan i Portabla Media handlar om att arbeta strategiskt med digitalisering.

Portabla Media bildades i Stockholm 1992. Över tid har fokus ställts om från väldigt tydlig inriktning på praktisk webbutveckling och kommunikation, ”att göra hemsidor”, till att handla om hur ditt varumärke, din affär och din verksamhet ska

  • fungera
  • upplevas och
  • tjäna sitt syfte

i ett digitalt format. ”På nätet”. Eller snarast ”i fickan”.

Portabla Media arbetar med strategi och praktik i det som handlar om att ”finnas på internet”. När det gäller teknisk utveckling, integration mellan olika system och användarupplevelse. Portabla Media växer i etablerade samarbeten baserat på projektens omfattning och komplexitet.

Vi har erfarenhet av att arbeta med riktigt stora och krävande projekt i skiftande branscher. Och genom åren så har vi också arbetat med riktigt små kunder (som också kan ha krävande utmaningar).

Jag som driver Portabla Media heter Magnus Nilsson. Jag är inte expert på ditt varumärke, din affär eller din verksamhet. Men efter 25 år i branschen törs jag hävda att jag är expert på hur man genomför digitalisering av varumärken, affärer och verksamheter.

En framgångsfaktor när det gäller digitalisering är att våga resa sig från ritbordet och faktiskt göra det man vill göra – konkret och tidigt i liten och avgränsad skala. Testa genomarbetade hypoteser för att sedan kunna skala upp.

Portabla Media finns i Stockholm. Vi har erfarenhet av utvecklingsprojekt för kunder i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer och arbetar för närvarande med uppdrag i Skandinavien, Europa och USA.

Vad behöver du hjälp med? Berätta, så kanske vi kan fixa det tillsammans.

Uppåt