Portabla Media är en digitalbyrå i Stockholm som drivs av Magnus Nilsson. Företaget startade 1992.

Kärnan i Portabla Media handlar om ett strategiskt arbete med digitalisering. Över tid har fokus ställts om från teknisk utveckling och kommunikation, ”att göra hemsidor”, till att handla om hur din affär och din verksamhet ska fungera, upplevas och tjäna sitt syfte även i ett digitalt format.

Portabla Media arbetar med strategi och praktik i det som handlar om att ”finnas på internet”. När det gäller teknisk utveckling, integration och design gör vi det tillsammans med andra och vi har erfarenhet av att arbeta med riktigt stora projekt i väldigt skiftande branscher.

Jag som driver Portabla Media heter Magnus Nilsson. Jag är inte expert på din affär eller din verksamhet. Men efter 25 år i branschen törs jag hävda att jag är expert på att digitalisera affärer och verksamheter. När det gäller digitalisering handlar det mycket om att ödmjukt prova sig fram och testa hypoteser. Självklart med beprövade metoder i verktygslådan.

Portabla Media finns i Stockholm. Vi har erfarenhet av utvecklingsprojekt för kunder i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer.

Vad behöver du hjälp med? Berätta, så kanske vi kan fixa det tillsammans.

Back to Top