Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad är en digital strategi?

När någon frågar vad är en digital strategi, så kan svaren vara väldigt många och väldigt olika. Dels är det ofta oklart om man egentligen pratar om strategi eller taktik, dels kan det vara väldigt olika hur viktigt man tycker att det är med en digital strategi.

Och en stark känsla för att något är viktigt – eller rent av avgörande – brukar spela roll när man ska beskriva den egna digitala strategin.

En verksamhet som ska gå från att sälja fysiska saker i butik till att sälja samma saker på nätet har all anledning att ta en digital strategi på allvar. Strategin ska visa hur förändringen ska gå till. Har man bara en from förhoppning så riskerar man att misslyckas – ja, till och med att gå under.

För en myndighet kan en digital strategi upplevas som ganska abstrakt, och därför mindre viktig. Det är inte ovanligt att man har någon form av digital strategi, men att den sitter bortglömd i en pärm. Bland andra policydokument. (Men det behöver inte vara så, bara för att man inte säljer en vara – långt ifrån.)

Okej, men vad är en digital strategi?

En digital strategi är en formulerad plan, som baseras på fakta och insikt. Den visar vägen från nuvarande till önskat läge. Och den handlar om hur digitala kanaler – som webbplatser, appar och närvaro i sociala medier – bidrar till att verksamheten når sina mål.

Det här kallades förr om åren för webbstrategi, eftersom webbplatsen var den huvudsakliga kanal som alla tänkte på när man pratade om ”digitalt”. Idag är webbplatsen – för de flesta – en del av en större helhet.

En digital strategi bör ta hänsyn till webbplatser, kampanjer, appar, sociala medier, nyhetsbrev, bekräftelsemejl, sökmotorer och mycket annat. En digital strategi handlar om att knyta ihop de digitala kontaktpunkter som verksamheten har med kunder och andra målgrupper.

Det finns också exempel på digital strategi som sitter i en pärm, och som ingen tänker på i det dagliga arbetet, men som verksamheten agerar utifrån och som leder till de resultat man vill uppnå. En strategi behöver inte vara ute och vädras i varje samtal för att fungera.

Den här sidan är en del av Portabla Medias ordlista.