Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad gör en digital strateg?

Har du alltid undrat vad en digital strateg gör? Yrkestiteln kan verka både högtravande och förbryllande, men faktum är att vi blir allt fler som kallar oss digitala strateger.

Yrkestiteln digital strateg är grovt räknat samma roll som det som länge kallats webbstrateg.

Digital strateg är förstås en väldigt bred benämning och ofta är det relevant att dela in yrket i spetskompetenser som webbstrateg, sociala medier-strateg, e-handelsstrateg med flera. Digital strateg kan sägas samla ihop den yrkesroll som har det övergripande ansvaret för digitala kanaler i en organisation.

En webbansvarig kanske inte sitter med i ledningsgruppen, men det låter fullt rimligt att en digital strateg gör det. Rollen digital strateg har en avgörande inverkan på affärer och verksamhetsutveckling. Men kan också vara en renodlat rådgivande, konsultativ, position.

En digital strateg är ofta områdesansvarig eller konsult

När du träffar en digital strateg så jobbar han eller hon ofta i en större organisation eller som konsult. Det är vanligare att större organisationer har tillräcklig ”digital mognad” för att se vikten av att arbeta med digital utveckling på strategisk nivå.

Det kan också röra sig om organisationer som arbetar intensivt med att förflytta sin verksamhet från en punkt till en annan. Tänk dig en kommun där alla siffror pekar nedåt eller en klädmärke som tappat stinget. Då kan en digital strateg ha en ledande roll i den ”förändringsresa” man ger sig in på.

Det här gäller inte minst i verksamheter som radikalt vill digitaliseras.

Arbetsuppgifter för en digital strateg

En digital strateg brukar vara den som

  • ger råd till ledningen hur man ska verka i digitala kanaler
  • tar fram strategier och policyer inom området digitala kanaler
  • ser till att strategier och policyer genomförs i verksamheten
  • mäter och följer upp hur det går
  • leder arbetet i ”webbgruppen”, ”webbredaktionen” eller liknande.

Vill du bli digital strateg?

Om du vill arbeta som digital strateg så finns det en rad utbildningar. Bland annat dessa arrangerar regelbundet program och kurser för digitala strateger:

Den här sidan är en del av Portabla Medias ordlista.