Kan mätning hjälpa anhöriga som vårdar sina närmaste – och får resultatet konsekvenser för vårdpolitiken?

Många kroniskt sjuka och dementa vårdas av anhöriga. Ett amerikanskt projekt studerar hur mycket tid och energi som faktiskt går åt till att ta hand om en sjuk släkting. Och resultatet kan vara smärtsamt för vårdpolitiken. I The Bay Area driver Rajiv Mehta ett projekt som heter Atlas of Caregiving. Rajiv har länge varit verksamLäs merKan mätning hjälpa anhöriga som vårdar sina närmaste – och får resultatet konsekvenser för vårdpolitiken?

Uppåt