Lättläst lyckas berätta lagom mycket

Med en genomtänkt strategi, enkla gester och tålamod lyckas Centrum för lättläst göra sitt varumärke tydligt. Och stärker det år efter år med att berätta lagom mycket. Centrum för lättläst är en stiftelse som ”arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller ärLäs merLättläst lyckas berätta lagom mycket

Uppåt