Digital strategi handlar om att ta fram en vägbeskrivning från där du är idag till var du vill vara i framtiden. Det är en kartbild som bygger på fakta, inte förhoppningar. Har du gjort grundarbetet rätt så är en digital strategi din viktigaste kompis.

Digital strategi är en affärsplan för dina digitala kanaler

Tänk dig att du startar ett företag. Behöver du hjälp från banken, så är det första de frågar efter en affärsplan. De vill bedöma om din idé är realistisk. Finns kunderna, eller hoppas du bara? Är målgruppen intresserad av det du har att erbjuda?

En digital strategi har samma syfte som en affärsplan. Hoppar du över det strategiska grundarbetet är risken stor att du får lappa och laga under resans gång. Se på din digitala strategi med samma granskande ögon som banken tittar på din affärsplan. Strategin måste kunna tåla tuffa frågor, den måste grundas på fakta och insikter – och den ska vara kliniskt befriad från önsketänkande.

Sluta göra om, börja utveckla

Många företag, myndigheter och organisationer gör om sin webbplats ungefär var tredje år, och varje gång hoppas man att den nya versionen ska lösa det som inte fungerat tidigare. Känner du igen dig? Gör du om utan att koppla det du gör till en hållbar strategi, så får du snart göra om igen.

En strategi ska inte sitta i en pärm, den ska jobba. För dig och det du vill uppnå.

Kontakta Portabla Media så kan vi prata om din digitala strategi.

Foto: Strategy av Lars Plougmann (CC BY-SA 2.0)

Uppåt