Vår erfarenhet visar att det inte räcker med att lansera digitala kanaler bara genom att hålla sig till hantverket. För att locka till sig människor – och vårda relationen med dem – måste du ha en idé som både överensstämmer med behoven hos dina målgrupper – och utmanar det förväntade.

Det här brukar ofta kallas digital PR.

Många gånger är digital PR kopplat till en kampanj, men kampanjer riskerar att stanna vid att vara tomtebloss som inte får beständigt värde för relationen mellan varumärke och användare. Portabla Media arbetar främst med digital PR ur ett långsiktigt perspektiv. Kanske man kan kalla det hållbar digital PR.

Kontakta oss för mer information om konceptutveckling för webbplatser, appar och sociala medier.

Foto: Personas av Nicolas Nova (CC-BY)

Uppåt