Sociala medier är ett tåg som inget företag, ingen myndighet eller organisation vågar missa. Men vet du vad du ska göra där – och varför?

Det finns många sociala tjänster, som Facebook, Twitter och Instagram, men egentligen har själva verktygen väldigt lite med det sociala att göra. Det handlar framför allt om att sätta ihop människors intressen, drivkrafter och sociala förmåga med hjälp av digitala verktyg.

Tänkt dig ett Facebook utan människor; det är inte så intressant. Det är människor och relationer som är det värdefulla i tjänsterna.

Skillnad på sociala medier för personer och för organisationer

Som privatperson är du säkert van med att använda olika sociala tjänster. Men det är inte alltid som det personliga kan översättas direkt till hur du agerar som företag, myndighet eller organisation. Som enskild har du med dig dina relationer och det förtroende andra har för dig in i den digitala världen. En organisation möts ofta av skepsis på samma arena och måste kämpa för att vinna förtroende och bygga relationer.

Utveckla din sociala kommunikation

Portabla Media arbetar med:

  • Strategi för sociala medier
  • Sociala medier i offentlig sektor
  • Kundtjänst
  • Marknadsföring

Kontakta Portabla Media så berättar vi mer.

Foto: Kelly SikkemaUnsplash

Uppåt