Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

HTML

Vad är HTML? Och vad betyder det?

HTML är det markeringsspråk som hela webben bygger på. Med det anges vad som är rubrik, stycke, fetstil, punktlista osv.

Språket har fått ett enormt genomslag tack vare att det är enkelt att både skapa (det är fullt möjligt att själv lära sig grunderna på några kvällar) och distribuera (små filer tar kort tid att transportera).

Förkortningen står för HyperText Markup Language.

Kan man programmera med HTML?

I egentlig mening programmerar man inte med HTML. Programmeringsspråk får något att hända, medan ett markeringsspråk beskriver hur och var ett innehåll ska presenteras. Riktigt intressant blir det HTML i kombination med andra språk och tekniker, t.ex. stilmallar (CSS) och Javascript.

Den här sidan är en del av Portabla Medias ordlista.