En ordlista med förklaringar på fackuttryck inom webb, sociala medier och annan digital kommunikation. Klicka på respektive ord för att komma till fördjupningar.

Acrobat Reader
Acrobat Reader gör att du kan läsa pdf-filer.
API
Ett API definierar hur datorer kan ”prata med varandra”.
Augmented Reality
Teknik för att presentera digital information i anslutning till fysiska miljö.
Digital strateg
Allt fler i IT-sektorn, marknad och reklam kallar sig digital strateg. Men vad gör en digital strateg?
Digital strategi
En digital strategi är en affärsplan för dina digitala kanaler.
Follow Friday, FollowFriday, #ff, #ffse
Ett sätt att lyfta fram andra användare på bloggtjänsten Twitter är att rekommendera dem med en #ff-markering.
Hashtag, #
Symbol för att märka ord och fraser på Twitter och i andra sociala tjänster.
Hemsida
Egentligen huvudsidan på en webbplats.
HTML
Det markeringsspråk som hela webben bygger på.
Hyperlänk
Samma sak som länk.
IKT
Vad är skillnaden på IKT och IT?
Indexering
Katalogisering av ord och fraser på internet genom en sökmotor.
Molnet
Cloud computing. De program och de filer du använder finns på internet istället för på din egen dator.
Netiquette
Vett och etikett på nätet.
PDF
Ett filformat där ett dokument kan läsas av andra, utan att de behöver ha samma program som dokumentet har skapats i.
PR-byrå
En PR-byrå har spetskompetens inom de områden som en kommunikationsavdelning arbetar med.
Sökmotor
Ett dataprogram som söker igenom och katalogiserar internet.
Söktjänst
Webbplats som erbjuder möjlighet att söka innehåll på internet.
Viral marknadsföring
Lyckas ditt budskap spridas från mun till mun?
Virtual Reality
Teknik för att uppleva saker som i en annan värld.
Webbplats
En samling webbsidor med samma avsändare.
Word
Microsofts ordbehandlingsprogram.
Wysiwyg
Program där du kan se hur resultatet av ditt arbete blir samtidigt som du skapar det.
Uppåt