Vad betyder IKT?

Förkortningen IKT står för Informations- och kommunikationsteknik. Det motsvaras i engelskan av ICT, som står för Information and communications technology. Skillnaden mellan IKT och det vanligare IT, Informationsteknik, är hårfin (eller obefintlig).

En möjlig skillnad mellan begreppen är att IKT betonar den kommunikation mellan människor som möjliggörs av IT.

Svenska datatermgruppen har konstaterat att ”…i praktiken är distinktionen mellan IT och IKT närmast omöjlig att upprätthålla”.

Den här sidan är en del av Portabla Medias ordlista.

Uppåt