Tillgänglighet handlar om att ge alla samma möjligheter att använda internet. Det handlar också om att nå människor som idag många gånger är uteslutna från både offentlig sektor och näringsliv. Tillgänglighet är en vinst för alla.

Idag är jag på Funka Nus tillgänglighetsdagar. Och som det brukar vara på sådana här konferenser, så är nivån ojämn. En del presentationer hade lika gärna kunnat ersättas med broschyrer, men annat är högst tankeväckande och inspirerande.

Och som vanligt är det mest intressanta det som sägs i diskussioner och inlägg på detaljnivå.

Efter att Paul Timmers, chef för avdelningen för IT och inkludering hos EU-kommissionen, kört sin presentation (inspelad, men det fungerade lika bra) gick Andreas Cederbom, expert på Funka Nu, in och kommenterade en studie som gjorts av det offentliga Europas webbplatser. Studien, Assessment of the Status of eAccessibility in Europe (pdf), nämndes av Paul Timmers, och i denna ligger Sverige väldigt lågt i tillgänglighet. Eller lågt; vi får inte ens en stapel i det diagram Timmers visar. Resultatet är noll.

Problemet med undersökningarna är att de är automatiserade, sa Andreas Cederbom. Man måste väga olika problem mot varandra, inga webbplatser är hundraprocentiga.

Det är lätt hänt att det går fundamentalism i tillgänglighetsarbetet, och jag tycker att det blir extra intressant när en expert på området också vidrör de problem och avvägningar som finns i den praktiska verkligheten.

Vad undersökningen granskat var två (2) webbplatser i Sverige. Regeringens och riksdagens. Och i båda fallen sker ett ambitiöst arbete (i framkant, skulle jag påstå) med tillgänglighet. Men varsitt misstag på respektive webbplats gav resultatet noll i granskningen. Noll för hela landets offentliga sektor. Det känns orimligt, och gör givetvis att man börjar tvivla på undersökningen som helhet.

Problemet med mätningar är, enligt Andreas Cederbom, att vi mäter på olika sätt. Utgångspunkterna och riktlinjerna är desamma, men resultaten blir helt olika. Andreas tog upp tre punkter att gå vidare med:

  • Vi måste bestämma vad vi ska mäta
  • Vi måste bestämma hur vi ska mäta
  • Var ska gränsen gå?

En annan av talarna, Shadi Abou-Zahra som leder arbetet inom Web Accessibility Iniative, hade ett roligt tips för den som vill puffa för tillgänglighetsarbete för oförstående beslutsfattare:

Säg inte att du vill göra webben tillgänglig, säg att du vill anpassa din webbplats för mobiltelefoner. Det kommer de att förstå, utan att veta att det är i princip samma sak.

Länkar

Foto: Ricardo CruzUnsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva − nio =

Uppåt