Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vill vi verkligen ha några medlemmar? Om medlemsvärvning på nätet

Senast uppdaterat den 14 juli 2022

Observera artikelns publiceringsdatum. Undersökningen är genomförd 2002 och sparas här som underlag för att jämföra med hur det ser ut idag.

De flesta ideella organisationer är beroende av sina medlemmar, och givetvis är medlemsvärvning ett viktigt arbete för föreningar. Ändå lyckas få locka nya medlemmar på webben.

För de flesta ideella föreningar är medlemsavgifter grunden i ekonomin. Det handlar inte bara om pengar, många medlemmar är avgörande för hur slagkraftig verksamhet man kan bedriva.

Eftersom jag i skrivande stund arbetar med att förbättra möjligheten att bli medlem på en organisations webbplats har jag gjort en ovetenskaplig genomgång av några slumpmässigt utvalda organisationer.

Resultatet är nedslående.

Organisationerna är uppdelade i politiska partier respektive alla möjliga sorters organisationer. Kanske partierna är mest intresserade av röster, inte medlemmar (även om medlemmar naturligtvis är intressant) och på så sätt skiljer sig något från andra organisationer.

Så här har jag tänkt: en webbplats kan få minus eller plus (eller t.o.m. kryss om information saknas eller inte hittas) i tre kategorier.

  1. Hur lätt är det att hitta till informationen om hur jag blir medlem? Tydlig länk i övre delen av hemsidan ger plus.
  2. Hur kul verkar det vara att gå med? Jag lägger i detta ingen annan värdering än tydligheten i vad man får ut av medlemskapet… gör jag en insats, kommer mitt stöd att leda till något, är det en kämpande organisation?
  3. Är villkoren tydliga? Vad får jag ut av medlemskapet, vad kostar det, vad förbinder jag mig att göra? Hur kommer mina personuppgifter att användas?

Tre punkter som borde vara ganska självklara, men som få organisationer tycks ha tänkt igenom. Det ska sägas på en gång: det är svårt att göra webbplatser, det är svårt att bygga för alla önskemål och målgrupper… men just värvandet av nya medlemmar är bland det viktigaste för många organisationer. Otillgängligheten och otydligheten är ett problem som måste uppmärksammas.

Jag vill också poängtera att jag tagit med den webbplats jag själv ansvarar för och att den – i detta sammanhang – också fick lågt betyg. Vi är ju ute efter att förbättra och det är också syftet med denna artikel. Flera av webbplatserna i undersökningen är i huvudsak utmärkta.

Ett förtydligande kring kategorin »hittar«: visst är det möjligt att informationen finns på webbplatsen, men om den inte är ganska omedelbart skönjbar på själva hemsidan… ja, då finns den inte. Så enkelt och grymt är det.

Bara en webbplats får genomgående plus: idrottsklubben AIK från Solna. Tråkigt nog är det en av de webbplatser där man – helt obegripligt – inte kan bli medlem direkt. I AIK:s fall hänvisas man att betala in medlemsavgiften via postgiro. Supportrar är en tålmodig skara, så det kanske inte är något problem för AIK. Men det hade varit roligt att ha med ett paradexempel…

På annars pigga Fältbiologernas webbplats är det lätt att hitta formuläret för att bli medlem, men det visar sig – om man läser texten noga – att det bara är en intresseanmälan… fyller jag i mina uppgifter kommer jag att få mer information… per post! Vad är det för information som tydligen inte kan ges på webbplatsen? Och därigenom spara en massa av organisationens pengar?

Vägen till ett medlemskap är hos några organisationer onödigt krånglig. T.ex. måste man i vissa fall välja vilken regional organisation man vill vara med i, t.o.m. ned på lokalavdelningsnivå i ett fall. Ska jag som bor i stadsdelen Årsta välja angränsande Enskede eller Hägersten? Det speglar hur organisationen är uppbyggd, men ska naturligtvis inte vara något som en blivande medlem ska behöva fundera över. Hur många struntar i medlemskapet om det visar sig krångligt att gå med? Skicka gärna en bekräftelse, där jag välkomnas till den avdelning som ligger närmast!

Några kommentarer till mina tre punkter:

Placeringen av länken »bli medlem« visar hur organisationen prioriterar medlemskapet. För Svenska Naturskyddsföreningen är antalet medlemmar en livsnödvändighet, det är också den första länk man ser i menyn (skärmdumpen är något förminskad). Toppbetyg i kategorin »hittar«! Hos Socialdemokraterna kan man bli medlem först efter att ha scrollat ned till hemsidans botten. Jag vet inte hur de har resonerat kring detta, men jag antar att det varje dag sitter en handfull personer och letar efter att ha bestämt sig för att »nej, nu är det dags att gå med i partiet«.

Hur kul är det att bli medlem? Verkar det vara något drag i organisationen och vad kan mitt medlemskap tänkas innebära? Folkpartiet går kanske lite långt, det första som nämns är att man kan kandidera för partiet i allmänna val. Kanske de flesta presumtiva medlemmar vill ta det lite lugnare? Annars är anslaget hos Folkpartiet bra, de flesta får underbetyg i just denna kategori. Få lyckas locka mig att gå med.

Vänsterpartiet har en ganska trist sida för medlemskap, men en sak gillar jag: texten avslutas med frasen »knyt inte näven i fickan«. Det är den känslan man vill ha, att det betyder något att bli medlem.

Många gör misstaget att presentera sin filosofi och syn på sakernas tillstånd där man ska ansöka om medlemskap. Den informationen hör hemma på annan plats och gör avståndet mellan »jag har bestämt mig för att gå med« och »jag har gått med« längre.

Något som många missar är villkoren. De flesta klarar av att besvara frågan vad man får för medlemskapet, men få meddelar om man förbinder sig för något. I vissa fall är det väldigt otydligt vad det kostar att vara medlem, beroende på vilken regional organisation du kommer att tillhöra. Här kan det röra sig om skillnader på hundra kronor, i något fall får man inte veta något om summorna alls. Botten! I ett fall finns ingen uppgift om medlemsavgift överhuvudtaget. Skandal!

En organisation som är beroende av medlemmar ska naturligtvis låta sin webbplats göra en stor del av värvningsjobbet. Det måste vara enkelt att hitta informationen och den måste locka den som är sugen på att gå med. Den hugande anhängaren ska inte behöva tveka för att villkoren är otydliga eller obefintliga.

Att bli medlem i en organisation är antagligen något man överväger en längre tid, kanske efter att ha sett en folder eller läst om organisationen i en tidning. När jag kommer till webbplatsen har jag troligen redan bestämt mig. Då får det helt enkelt inte finnas några hinder på vägen till ett medlemskap. Det är svårt att konstruera lösningar som fungerar, men flera svenska organisationer måste börja se att problemet finns och fundera på hur man vill lösa det.

Observera att resultaten baseras på hur webbplatserna såg ut »i skrivande stund«. Den kan alltså ha ändrats när du läser detta.

Organisation
Hittar

 

Kul

 

Villkor

 

Centerpartiet
x
x
x
Folkpartiet
+
+
Kristdemokraterna
+
Miljöpartiet
+
Moderaterna
+
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
+
Organisation
Hittar

 

Kul

 

Villkor

 

Adoptionscentrum
x
x
x
AIK
+
+
+
Amnesty
+
+
Attac
+
Biblis
+
+
Caravan Club
x
x
+
Folkkampanjen
+
+
Framtidsjorden
x
x
x
Fältbiologerna
+
+
Gais
x
x
x
GIF Sundsvall
x
x
x
Hammarby IF
x
x
x
Helsingborgs IF
+
Hyresgästföreningen
+
+
IOGT-NTO
+
+
Jägareförbundet
+
+
KAK
+
MHF
+
+
Naturskyddsföreningen
+
Ordfront
+
Rädda Barnen
+
+
Röda Korset
x
x
x
Skattebetalarna
+
+
Svenskt näringsliv
x
x
Syndikalisterna
+
x
Urmakareförbundet
x
x
x
Världsnaturfonden
+
+
    

Vad skulle locka dig att gå med i en förening? Kommentera gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − 7 =