Med bannern flyttade Karius och Baktus in på webben

Ingen vill ha dem. De gör mer skada än nytta. Banners är webbens tandtroll, som konstigt nog efterfrågas av många medarbetare. Annonser på webben, banners, har funnits sedan mitten av 1990-talet och har sett ut och fungerat ungefär likadant sedan dess. Redan tidigt lärde vi oss att identifiera banners och det omedvetna hjälper oss attLäs merMed bannern flyttade Karius och Baktus in på webben

Lotta Lundgren lyfte Next Event

Flera av det digitala Sveriges toppnamn var på plats när Next Event gick av stapeln på Södra Teatern. Föredragen bjöd på ömsom vin, ömsom vatten – men det var en avhoppad copywriter som förgyllde dagen. Idag har jag varit på Södra Teatern i Stockholm och lyssnat på människor med visioner inom webb, reklam, kommunikation ochLäs merLotta Lundgren lyfte Next Event

Kreti och pleti på webben

Att generalisera andra människor är inte bara osnyggt, på webben är det riktigt riskabelt. De andra kan vara dina kunder. Mycket av kommunikationen på webben är väldigt tam och intetsägande. Särskilt gäller detta på webbplatser från företag. Människor ser likadana ut: Samma trevliga leenden överallt, företaget ”fokuserar på kvalitet”, har en miljöpolicy eller två. InformationLäs merKreti och pleti på webben

Vem klickar på »klicka här«?

Det går inte att mäta en webbannons framgång i antalet klick eller beställda varor. På senaste tiden har tilltron till annonsering på webben gått ned igen, utan att det märks på mängden annonser. Det är just tilltron som rasar, inte själva annonseringen. Det är som att man inte vågar chansa (»vi tror inte på webbannonser,Läs merVem klickar på »klicka här«?

Uppåt